Regulament Giveaway “Sărbătorește în liniște cu EMPRIA!”

Regulament Giveaway “Sărbătorește în liniște cu EMPRIA!”


24 august - 30 august 2023

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1 Concursul„ Sărbătorește în liniște cu EMPRIA!” este organizat și desfășurat de către compania SC Sport Gift SRL (desemnată în cele ce urmează sub titulatura ”Organizator”), societate comercială organizată potrivit legii române, cu sediul social în Str. Pajurei 2B, Sectorul 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4443/2015, cod unic de înregistrare RO34360403, reprezentată prin domnul Tudor Ciumara, în calitate de administrator.
1.2 Prin participarea la aceast concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament astfel cum sunt menționate mai jos.
1.3 Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web www.empria.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant pe întreaga durată a concursului prin accesarea site-ului mai sus menționat.
1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând astfel ca modificările să intre în vigoare numai după modificarea prezentului regulament și după anunțul în prealabil a acestor modificări pe site-ul web www.empria.ro.

 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul este organizat și se desfășoară pe platforma Facebook, pe pagina oficială EMPRIA.
2.2 Premiile se vor pune în posesie exclusiv în zona României.

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

3.1 Concursul va fi lansat la data de 24 august 2023 și se va desfășura până la data de 30 august 2023, pe pagina oficiala Facebook “Empria”, înscrierea și premierea participanților urmând a fi realizate conform mecanismelor în cadrul secțiunii 5 din acest regulament.
3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada și sistemul de funcționare al concursului pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public, conform secțiunii 1 de mai sus.SECȚIUNEA 4. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

4.1 La aceast concurs pot participa doar cetățenii și rezidenții români și străini, care au domiciliul stabil în România, care au vârsta peste 18 de ani de la data începerii concursului, respectiv de la data de 24 august 2023, care acceptă termenii și condițiile prezentului regulament, cu respectarea condițiilor de participare menționate în secțiunea 4.
4.2 Prin participarea la aceast concurs, participaților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.
4.3 La aceast concurs nu au drept de participare persoanele care prestează servicii de orice fel pentru organizator, precum și cei ai împuterniciților, ai agențiilor implicate în desfășurarea concursului, precum nici membrii familiilor acestora. 
4.4 Condițiile de participare la concurs sunt:

  • Participantul trebuie să dea like la pagina de Facebook Oficială Empria;

  • Participantul trebuie să viziteze site-ului www.empria.ro și să adauge într-un comentariu la postarea de pe pagina de Facebook Oficială “Empria” a link-ului cu modelul preferat de căști din modelele de “Căști antifonice pentru copii”, participante în concurs: Slim Lollipop, Slim Skull, Planets, IceCream, Dino și Galaxy;

  • În comentariu, participantul trebuie sa menționeze la ce eveniment/festival ar merge cu copilul purtând Căștile antifonice pentru copii;

  • Participantul trebuie să dea tag la 2 (doi) prieteni cu care ar dori să participe la eveniment.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE PROMOȚIEI îl constituie oferirea a 3 (trei) perechi de “Căști antifonice pentru copii”, marca Empria, din modelele participante: Slim Lollipop, Slim Skull, Planets, IceCream, Dino și Galaxy. Premiile se vor aloca celor 3 (trei) participanți în funcție de modelul ales ca fiind preferat de către participanții care au fost extrași și desemnați câștigatori ca urmare a tragerii la sorți.


SECȚIUNEA 6. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

Premiile concursului “Sărbătorește în liniște cu EMPRIA!” se vor acorda prin extragerea efectuata în data de 01 Septembrie 2023.
Tragerea la sorți se va face prin intermediul site-ului Random.org. Câștigătorii concursului vor fi anunțați printr-un mesaj pe Facebook - Messenger în cel mai scurt timp de la data efectuării tragerii la sorți. Dacă în termen de 3 zile, câștigătorii nu vor răspunde la mesajul organizatorului, se va efectua o nouă extragere, iar ciclul se repetă până la validarea câștigătorilor. În cazul în care câștigătorii refuză premiul, se va face o nouă extragere pentru a înlocui câștigătorul care a refuzat. Premiile vor fi trimise de catre Empria, câștigătorilor, în baza datelor de livrare furnizate de către aceștia, costurile de livrare fiind suportate de Empria.  


SECȚIUNEA 7. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament.
Dacă intervine situația de mai sus, sau intervine o situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și continuarea concursului, organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform art. 1082 și 1083 din Codul Civil.
Dacă organizatorul invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților concursului, existenta acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. Cazul de forță majoră va fi comunicat pe pagina de Facebook Oficiala Empria si pe site-ul organizatorului www.empria.ro.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data extragerii câștigătorului, fără informare prealabila a participanților.


SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

 

SECȚIUNEA 9. TEMEIUL LEGAL

Prezentul regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr 99 / 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr 333 / 2003 Norme metodologice de aplicare a O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață și legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.


SECȚIUNEA 10. LITIGII

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă. Prin participarea la aceasta promoției, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la promoție se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica datele și durata promoției si va face public acest lucru.


SECȚIUNEA 11. ALTE REGLEMENTARI

Reclamațiile cu privire la premiul câștigat, efectuate după data de semnare a procesului verbal de predare-primire ale premiilor nu vor fi luate în considerare și nu vor fi responsabilitatea organizatorului.
În caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice act de natură de a afecta imaginea organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător și reluarea extragerii până la validarea unui alt câștigător, de genul imposibilitatea de notificarea în scris a câștigătorului cauzată de necitirea mesajelor de către acesta, etc. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea concursului în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ in vigoare.


SECȚIUNEA 12. ALTE CLAUZE

Prezentul regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.

Suport clienti Program Call Center L-V: 07:00-22:00 | S-D: 10:00-20:00 / Punct de lucru L-V: 08:00-17:00

0371.230.387 contact@empria.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!